All Items

The total number of all items: 194

  • Grid List
Овладяване на промяната (Bulgarian)
„Предназначението на управлението, лидерството, родителството или ръководенето е точно това – да управлява промяната.“„За да управлявате добре, трябва да управлявате...