All Items

The total number of all items: 179

  • Grid List
Adižes o ličnom razvoju (Serbian)
Ništa ne dokazuje da je o pojedinim važnim aspektima ljudske prirode i ponašanja o kojima se raspravlja u „velikim teorijama“...
Dijagnoza Stilova Upravljanja (Serbian)
$29.99
*Please allow more time to print and ship product*
Idealan menadžer (Serbian)
Zašto opet o idealnom menadžeru? Zašto opet dokazivati ono što svako trezven zna i razume: da ništa u životu nije...
Kako upravljati u vrijeme krize (Serbian)
Ma koliko naslov ove knjige bio aktualan ove 2009. godine, njezine poruke bi bile značajne i pije deset godina kao...
Kako upravljati u vrijeme krize (Serbian) (e-Book)
$5.99
Ma koliko naslov ove knjige bio aktualan ove 2009. godine, njezine poruke bi bile značajne i pije deset godina kao...
Menadžment za kulturu (Serbian)
Već u uvodnim stranicama knjige “Menadžment za kulturu” autor se pita kakav treba da je menadžment u kulturi u postindustrijskom...
Misli (Serbian)
Da li znate ko najbolje poznaje kompaniju - njene probleme i nekapitalizovane mogućnosti? Zaposleni. Oni vam mogu reći šta se...
Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (Serbian)
Svoju teoriju menadžmenta sam objasnio jednim od svojih ranih dela – How to Solve the Mismanagement Crisis (prvo izdanje objavila...
Težnja ka Top formi (Serbian)
$29.99
Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije...
Težnja ka top formi (Serbian)
Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije...
Upravljanje Promenama (Serbian)
$29.99
Neobično čitljivo štivo, pisano u formi dijaloga, koje nas postepeno i uz obilje životnih primera uvodi u suštinu Adižesove teorije...
Upravljanje promenama (Serbian)
Nesvakidašnji je osećaj čitati ulepšanu i podmlađenu knjigu koju živiš više od dvadeset godina, autora od koga isto toliko godina...