Printed books

The total number of printed books: 123

  • Grid List
Mastering Change (Bulgarian)
„Предназначението на управлението, лидерството, родителството или ръководенето е точно това – да управлява промяната.“„За да управлявате добре, трябва да управлявате...