Printed books

The total number of printed books: 121

  • Grid List
Zarządzanie cyklem życia organizacji (Polish)
Ta książka przeznaczona jest dla wszystkich liderów odpowiedzialnych za zarządzanie zmianą w swojej organizacji. To pierwsza książka dr. Adizesa w...