The Power of Opposites (Serbian)

The Power of Opposites (Serbian)

Author: Dr. Ichak Kalderon Adizes
Svedoci smo potpune transformacije muško-ženskih odnosa. Vekovni kulturološki modeli autoritativnog supruga – prekinuti su. Promene koje se ubrzavaju i vuku ceo svet, sasvim sigurno utiču na svaku pojedinačnu porodicu...

Brak je višegodišnji „poduhvat“. Tokom vremena stvari moraju da se menjaju da bi ostale funkcionalne. Porodici je potrebna kultura međuzavisnosti zasnovana na prisnosti, uzajamnoj brizi... na ljubavi.
Značaj uzajamnog poverenja i poštovanja je od presudne važnosti. Kako može da se razvija i neguje u porodici, ne uprkos, već zahvaljujući razlikama supružnika, jeste tema najnovije knjige dr Isaka Adižesa.  
Original Title The Power of Opposites
Paperback 168 pages
ISBN-13 978-86-7956-102-2
Language Serbian
Vendor Adizes BookStore
Date Published Jan 01, 2016
Svedoci smo potpune transformacije muško-ženskih odnosa. Vekovni kulturološki modeli autoritativnog supruga – prekinuti su. Promene koje se ubrzavaju i vuku ceo svet, sasvim sigurno utiču na svaku pojedinačnu porodicu...

Brak je višegodišnji „poduhvat“. Tokom vremena stvari moraju da se menjaju da bi ostale funkcionalne. Porodici je potrebna kultura međuzavisnosti zasnovana na prisnosti, uzajamnoj brizi... na ljubavi.
Značaj uzajamnog poverenja i poštovanja je od presudne važnosti. Kako može da se razvija i neguje u porodici, ne uprkos, već zahvaljujući razlikama supružnika, jeste tema najnovije knjige dr Isaka Adižesa.  

false

Available soon