Subtitled in Thai / 1 tape

Subtitled in Thai / 1 tape

Author: Adizes Institute

 Adizes Methodology เป็นการรวบรวมงานเกือบ 50 ปีในสาขาการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโดยนักเขียนศาสตราจารย์ผู้บรรยายและนักธุรกิจชื่อดังระดับโลกดร. Ichak Kalderon Adizes ซีรี่ส์วิดีโอ TopLeaf เป็นการเปิดตัววิดีโอดิจิตอลกว่า 30 วิดีโอที่แตกต่างกันโดยแบ่งวิธีการโฆษณาออกเป็นส่วน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเป็นผู้นำการเติบโตส่วนบุคคลโครงสร้าง บริษัท และอีกมากมาย! TopLeaf ย่อมาจาก Top Leadership Forum สามารถดูเป็นบทเรียนส่วนบุคคลหรือทั้งหมดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมในโลกของธุรกิจและการจัดการผ่านสายตาของผู้เชี่ยวชาญ TopLeaf เป็นผลิตภัณฑ์ของ Adizes Institute หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน Adizes และหลายวิธีที่ช่วยธุรกิจในโลกปัจจุบันเช่นปัญหาการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรโปรดไปที่: http://www.adizes.com/ หรือ http://www.adizesbooks.com/

Language Taiwanese
Duration 27 minutes
Vendor Adizes Institute, VOD
Date Published Mar 16, 2017

 Adizes Methodology เป็นการรวบรวมงานเกือบ 50 ปีในสาขาการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโดยนักเขียนศาสตราจารย์ผู้บรรยายและนักธุรกิจชื่อดังระดับโลกดร. Ichak Kalderon Adizes ซีรี่ส์วิดีโอ TopLeaf เป็นการเปิดตัววิดีโอดิจิตอลกว่า 30 วิดีโอที่แตกต่างกันโดยแบ่งวิธีการโฆษณาออกเป็นส่วน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเป็นผู้นำการเติบโตส่วนบุคคลโครงสร้าง บริษัท และอีกมากมาย! TopLeaf ย่อมาจาก Top Leadership Forum สามารถดูเป็นบทเรียนส่วนบุคคลหรือทั้งหมดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมในโลกของธุรกิจและการจัดการผ่านสายตาของผู้เชี่ยวชาญ TopLeaf เป็นผลิตภัณฑ์ของ Adizes Institute หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน Adizes และหลายวิธีที่ช่วยธุรกิจในโลกปัจจุบันเช่นปัญหาการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรโปรดไปที่: http://www.adizes.com/ หรือ http://www.adizesbooks.com/

video

Available soon