Books printed in Serbian

The total number of books printed in serbian: 41

Serbian Translations
  • Grid List
Misli (Serbian)
Da li znate ko najbolje poznaje kompaniju - njene probleme i nekapitalizovane mogućnosti? Zaposleni. Oni vam mogu reći šta se...
Menadžment za kulturu (Serbian)
Već u uvodnim stranicama knjige “Menadžment za kulturu” autor se pita kakav treba da je menadžment u kulturi u postindustrijskom...
Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (Serbian)
Svoju teoriju menadžmenta sam objasnio jednim od svojih ranih dela – How to Solve the Mismanagement Crisis (prvo izdanje objavila...
Vállalatok életciklusai (Hungarian)
Gondolta ​volna, hogy valamely feladatra szerveződő emberi csoportok története és az élő szervezetek életútja között párhuzam vonható? Ichak Adizes professzor...
Upravljanje životnim ciklusima (Serbian)
Nijedna odluka se ne donosi u vakuumu. Odluka je dobra ako se njome postižu željeni rezultati. Kvalitet odluke se procenjuje...
Upravljanje promenama (Serbian)
Nesvakidašnji je osećaj čitati ulepšanu i podmlađenu knjigu koju živiš više od dvadeset godina, autora od koga isto toliko godina...
Adižes o ličnom razvoju (Serbian)
Ništa ne dokazuje da je o pojedinim važnim aspektima ljudske prirode i ponašanja o kojima se raspravlja u „velikim teorijama“...
Put do liderstva (Serbian)
Po prvi put na našem tržištu je objavljena knjiga Isaka Adižesa PUT DO LIDERSTVA, u izdanju izdavačke kuće Hesperiaedu iz...
Adižes o menadžmentu (Serbian)
Sistem menadžmenta Isaka Adižesa spada u retke primere sveobuhvatnog poimanja sveta organizacija i načina kako da se njima upravlja. Reč...
Adižes o politici (Serbian)
Promišljanje naše aktuelne stvarnosti, globalne promene, finansijskе krizе, ratovi, migracije naroda, kolaps kapitalizma i zastareli obrazovni sistemi - ozbiljne su...
Autobiografija (Serbian)
Ljudi obično pišu svoje autobiografije na kraju životnog puta da bi zabeležili uspehe. Ja nisam na kraju svoga puta. Još...
The Power of Opposites (Persian)
انسان‌ها در جهان متفاوت آفریده شده‌اند. نه تنها رنگ، نژاد و فرهنگ اراد با یکدیگر تفاوت دارد بلکه از نظر...